O nas

Home/O nas
O nas 2017-05-22T22:54:06+00:00

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej
powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów.
Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów.
Obecnie (stan na 1 marca 2015r.) uczy się ich 115.
Przybyli też nauczyciele z 9 w 2009r. do 25 w 2015r.
Zwiększyła się też liczba zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych.
Jest ich ok 30. Każdy uczeń może wybrać coś dla siebie.
Szkoła z oddziałami przedszkolnymi
to bardzo ważne miejsce nauki i kultury.
Od kilku lat uczniowie w sprawdzianie wiedzy po kl. VI
i w sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty zajmują I miejsca w Polsce.
Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów
o zasięgu krajowym i wojewódzkim.