Dyrektor

Home/Dyrektor
Dyrektor 2017-05-10T20:58:07+00:00

Dyrekcja

 mgr Marek Danilewicz

 Marek Danilewicz jest założycielem, właścicielem oraz dyrektorem Przedszkola „Bajeczka” i Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej. Jest absolwentem wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Był pierwszym Kuratorem Oświaty w Białymstoku

po zmianach w 1990 roku,  a także starszym  wizytatorem Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Białymstoku.

Jest Wolontariuszem. Był w latach 1990 – 2004 Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wcześniej Miasta Białegostoku,

a później województwa  podlaskiego. Od 1998r. do 2004r. pełnił funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

W 2002r. w plebiscycie mieszkańców Białegostoku został „Białostoczaninem Roku.”  Jest od 1990r. w Zarządzie Międzynarodowej Organizacji „Arcobaleno” przy ONZ działającej na rzecz dzieci w Europie i Afryce. W latach 2010 – 2014 był radnym Gminy Turośń Kościelna.

Uczył jako nauczyciel w I LO i SP nr 19 w Białymstoku. Był dyrektorem szkół podstawowych i średnich oraz społecznych,

np. SP nr 3. Zakładał pierwsze szkoły prywatne i społeczne na Podlasiu oraz na Grodzieńszczyźnie i Wileńszczyźnie. Ratował skutecznie małe szkoły wiejskie przed likwidacją.

Tak stało się też z Niepubliczną Szkołą Podstawową

w Niewodnicy Kościelnej, którą uratował w 2009r. Utworzone: Szkoła i Przedszkole „Bajeczka” rozwijają się z dużym rozmachem ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Są ważnym ośrodkiem życia oświatowego i kulturalnego Niewodnic i gminy.